Czas miłosierdzia – to projekt zrealizowany w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lipinach w który włączyła się cała społeczność tej placówki. Pomoc innym, rozbudzanie empatii i życzliwości do osób niepełnosprawnych a przede wszystkim jałmużna postna to wyzwanie podjęte przez uczniów tejże szkoły. Wykonując kartki wielkanocne i licytując je po mszach świętych w naszej parafii uczniowie uzbierali 720 zł. dla Domu Pomocy Społecznej, prowadzonego przez siostry Dominikanki w Mielżynie, które zajmują się opieką nad osobami ze znacznym upośledzeniem. Projekt wdrożyli nauczyciele B.Kowalska i ks. Ł. Goroński