- Magdalena Wysogląd - przewodnicząca Rady Rodziców

- Karolina Szczepaniak

- Ewa Gryczka

- Zbigniew Dobrzykowski
 
- Adrianna Danielewska

- Natalia Kidoń

- Marlena Kowalewska
 
Szczegółowy opis działań i kompetencji organów szkoły znajduje się w Statucie Szkoły (Dz. II rozdział 4).