Janina Szlufarska-Kłosek
Funkcja: Dyrekcja, Nauczyciel
Dyrektor szkoły, nauczyciel języka niemieckiego.

Justyna Gallas
Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca
Wychowawca klasy II, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i zajęć technicznych.

Barbara Szamocka
Funkcja: Nauczyciel, Bibliotekarz, Logopeda, 
Nauczyciel języka polskiego, logopeda, bibliotekarz,

Dorota Jędrkowiak
Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel
Wychowawca klasy V, nauczyciel matematyki, zajęć komputerowych i informatyki.

Justyna Pachowicz
Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca
Wychowawca klasy IV, nauczyciel przyrody, chemii, biologii i wychowania fizycznego.

Beata Kowalska
Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel
Wychowawca klasy I, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki i wychowania do życia w rodzinie

Robert Kłosowski
Funkcja: Nauczyciel
nauczyciel muzyki

Aleksandra Witczuk
Funkcja: Pedagog
pedagog,

Agata Kowalewska
Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca
Wychowawca klasy VIII i nauczyciel języka angielskiego.

Mateusz Nowakowski
Funkcja: Nauczyciel
Nauczyciel geografii.

Emilia Kusz
Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca
Wychowawca klasy VII, nauczyciel języka polskiego, historii, doradztwa zawodowego i opiekun świetlicy szkolnej.

Monika Gierczak
Funkcja: Nauczyciel
Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie.

Cyryl Pieczyński
Funkcja: Nauczyciel
Nauczyciel matematyki

Mateusz Rosiński
Funkcja: Nauczyciel
Nauczyciel religii.

Karol Kwaśny
Funkcja: Nauczyciel
Nauczyciel wychowania fizycznego

Katarzyna Gryczka
Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca
Wychowawca klasy III, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel wspomagający,

Karolina Kilarska
Funkcja: Nauczyciel
Nauczyciel języka niemieckiego.