Janina Szlufarska
Funkcja: Dyrekcja, Nauczyciel
Dyrektor szkoły, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

Justyna Gallas
Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca
Wychowawca klasy I, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i zajęć technicznych.

Barbara Szamocka
Funkcja: Nauczyciel, Bibliotekarz, Logopeda, Wychowawca
Wychowawca klasy IV, nauczyciel języka polskiego, logopeda, bibliotekarz,

Dorota Jędrkowiak
Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel
Wychowawca klasy VII, nauczyciel matematyki, zajęć komputerowych i informatyki.

Justyna Pachowicz
Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca
Wychowawca klasy VI, nauczyciel przyrody, chemii, biologii i wychowania fizycznego.

Beata Kowalska
Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel
Wychowawca klasy III, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki i wychowania do życia w rodzinie

Robert Kłosowski
Funkcja: Nauczyciel
nauczyciel muzyki i doradztwa zawodowego

Aleksandra Witczuk
Funkcja: Pedagog, Wychowawca
pedagog, wychowawca klasy V

Karolina Leśna
Funkcja: Nauczyciel, 
Nauczyciel języka angielskiego.

Mateusz Nowakowski
Funkcja: Nauczyciel
Nauczyciel geografii.

Ewa Kozłowska-Mazur
Funkcja: Nauczyciel, 
Nauczyciel języka angielskiego


Mateusz Rosiński
Funkcja: Nauczyciel
Nauczyciel religii.

Karol Kwaśny
Funkcja: Nauczyciel
Nauczyciel wychowania fizycznego i fizyki

Katarzyna Gryczka
Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca
Wychowawca klasy II, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel wspomagający,

Karolina Kilarska
Funkcja: Nauczyciel
Nauczyciel języka niemieckiego.

Natalia Galus
Funkcja: Psycholog