Program na najlepszego szkolnego HERKULESA.


Herkules był herosem o nadludzkiej sile i nadano mu przydomki Victor (Zwycięzca) i Invictus (Niezwyciężony).Cel programu:


Celem programu jest docenienie i nagrodzenie uczniowskiego wysiłku włożonego w poprawę ocen i zachowania.Regulamin programu:


1. W programie biorą udział wszyscy uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lipinach.


2. Raz w miesiącu uczniowie z wychowawcą wskażą ucznia, który poprawił swoje oceny lub zachowanie –HERKULESA Klasowego. Jeżeli w danym miesiącu, żaden z uczniów nie zasłuży na, miano HERKULESA Klasowego, zespół klasowy ma prawo nie zgłaszać kandydata do kolejnego etapu.


3. Komisja konkursowa na czele z pedagogiem  szkolnym  spośród wskazanych uczniów wybierze HERKULESA Miesiąca.


4. Wybrany HERKULES otrzyma dyplom oraz nagrodę ufundowaną przez RR.


5. W czerwcu ze wszystkich HERKULESÓW Klasowych wybrany zostanie HERKULES ROKU 2018/2019, który nagrodzony zostanie dyplomem, medalem oraz nagrodą rzeczową ufundowana przez RR.