W burzliwej historii naszej Ojczyzny było wiele wzlotów i upadków. Jednak dzień 11 listopada 1918 roku na trwałe zapisał się w sercach wielu pokoleń Polaków. Polska, po 123 latach niewoli, znów pojawiła się na mapie Europy, jako państwo niezależne, suwerenne, które samodzielnie mogło decydować o swoich losach.

Pamiętając o tych wydarzeniach, w przeddzień 104 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości - 10 listopada 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lipinach odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości, na którą zostali zaproszeni Mieszkańcy wsi. Akademia rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły, a atmosferę powagi nadał wspólnie odśpiewany hymn Polski o godzinie 11.11. w ramach akcji „Szkoła do hymnu”. Po przemówieniu p. dyrektor J.Szlufarskiej - Kłosek i burmistrza Margonina p. Janusza Piechockiego uczniowie pod kierunkiem p. Agaty Kowalewskiej i Katarzyny Gryczki zaprezentowali się w programie artystycznym. Recytowali piękne wiersze patriotyczne oraz opowiadali o ważnych dla Polski wydarzeniach historycznych. Całość była przeplatana wzruszającymi pieśniami i piosenkami patriotycznymi, w śpiew których włączyli się goście, nauczyciele i uczniowie. Była to piękna lekcja patriotyzmu.