W piątek 15 marca klasy szósta i siódma Szkoły Podstawowej w Lipinach miały okazję uczestniczyć w bardzo ciekawych zajęciach. Naszą szkołę odwiedziła adwokat pani Violetta Jabłońska-Mielczarek. Wydarzenie, które przygotował nasz gość, składało się z dwóch części. W pierwszej uczniowie dowiedzieli się, jak wyglądają przepisy prawa związane z karalnością nieletnich.

Pracowano na kodeksach karnych oraz analizowano zawarte w nich przepisy. Z kolei druga część stanowiła odegranie przebiegu rozprawy z czynnym udziałem wszystkich uczestników warsztatów. Był oskarżony i obrona, prokurator, oskarżyciel posiłkowy, ława przysięgłych oraz świadkowie. Bardzo ciekawe i pouczające spotkanie zakończyły pytania o to, jaką ścieżkę kariery wybrać, by zostać prawnikiem.