ZARZĄDZENIE NR 02

Zarządzenie Nr 2/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Lipinach
z dnia 16 kwietnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu użyczenia uczniom Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Lipinach sprzętu komputerowego

ZDALNE NAUCZANIE

Z dniem 25.03.2020 rozporządzeniem MEN z dnia 20.03.2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z COVID – 19 wprowadzamy w szkole Podstawowej w Lipinach zdalne nauczanie. Ponieważ jest to sytuacja całkowicie nowa dla wszystkich, a więc i dla nauczycieli, i dla uczniów i dla ich rodziców, bardzo proszę wszystkich zainteresowanych o wyrozumiałość i dołożenie wszelkich starań, aby w takim stopniu, jakim jest to możliwe, zdalne nauczanie „zadziałało”.

ZARZĄDZENIE NR 01

Zarządzenie Nr 01 /2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lipinach
z dnia 25. marca 2020 r.

KOMUNIKAT MEN

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.