26 kwietnia 2022 r. uczniowie klas I - III z naszej szkoły wraz z rodzicami i wychowawcami pojechali na wycieczkę do Torunia. Najpierw udaliśmy się do Planetarium na seans astronomiczny pt. „Cudowna podróż”. Następnie uczniowie odbyli dwie podróże w czasie.

29 kwietnia 2022 roku w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski, uczniowie klas I-III przygotowali montaż słowno-muzyczny o patriotycznej wymowie.

W dniach 21-23 marca w naszej szkole odbyły się rekolekcje wielkopostne, które poprowadził ksiądz Rafał Wojciechowski wikariusz parafii św. Mikołaja w Ujściu wraz z zespołem muzycznym. Ukazał on nam i przypomniał jak ogromną wartość ma w życiu wiara i jak stanowi ona tarcze dla człowieka.

Uczniowie klasy 8 naszej szkoły - podobnie, jak większość szkół w powiecie chodzieskim - wzięła udział w Targach Edukacyjnych koordynowanych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Chodzieży.