Maj miesiącem sukcesów młodych plastyków z naszej szkoły.
Uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym organizowanym z okazji XII Archidiecezjalnego Zjazdu Szkół im. Jana Pawła II. Praca konkursowa polegała na wykonaniu gry edukacyjnej pod hasłem Śladami Świętego Jana Pawła II.

W Szkole Podstawowej w Lipinach do egzaminu ósmoklasisty wszyscy uczniowie przystąpili w pierwszym terminie. Tegoroczne arkusze zaskoczyły jednak naszych uczniów. Nie sprawdziły się lekturowe „pewniaki” i nikt nie spodziewał się komedii Aleksandra Fredry, na matematyce zadania okazały się tylko pozornie łatwe.

19 maja w naszej szkoleodbył się XVIII Powiatowy Konkurs Matematyczny pod hasłem Mistrz Tabliczki Mnożenia. W konkursie wzięło udział dwudziestu pięciu uczniów z klas III i IV z trzynastu szkół podstawowych powiatu chodzieskiego. Uczniowie musieli wykazać się nie tylko świetną znajomością tabliczki mnożenia, ale również logicznym myśleniem oraz umiejętnością wnioskowania.

16 maja 2022 r. nasza szkoła obchodziła Święto Patrona. Tradycyjnie uroczystość rozpoczęła się Mszą św., a po niej zaproszeni goście, rodzice, nauczyciele i uczniowie udali się do szkoły na dalszą część obchodów. Pod tablicą pamiątkową złożono kwiaty. Następnie głos zabrała dyrektor szkoły - pani Janina Szlufarska –Kłosek, która przypomniała, jaka odpowiedzialność spoczywa na tych, którzy uczą i uczą się w szkole noszącej imię tego wielkiego Polaka.