Celem Światowego Dnia Walki z Depresją jest upowszechnienie wiedzy na temat zaburzeń depresyjnych. Lepsze zrozumienie tego, czym jest depresja i w jaki sposób można jej zapobiegać i leczyć, pomoże zmniejszyć stygmatyzację związaną z tą chorobą i może zachęcić więcej osób do szukania pomocy.

Opieka stomatologiczna nad uczniami Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lipinach będzie sprawowana przez lekarza dentystę zatrudnionego w Mediroot Urszulę Korzeniowską, ul. Św. Wojciecha 16, Wągrowiec.

W myśl rozporządzenia wszyscy uczniowie objęci są ww. opieką stomatologiczną. Rezygnacja z udziału w przeglądzie stomatologicznym i fluoryzacji winna być złożona w formie pisemnej do 3 marca 2022r. Ewentualną rezygnację należy złożyć u wychowawców klas (druk rezygnacji poniżej).

Grudzień to tradycyjnie czas przygotowywania do świąt Bożego Narodzenia, przesyłania i składania sobie nawzajem życzeń szczęścia i pomyślności na święta i na nadchodzący Nowy Rok. Również w Szkole Podstawowej w Lipinach uczniowie przygotowywali się do tego radosnego wydarzenia.

W ostatnim przedświątecznym tygodniu nauki stacjonarnej Samorząd Uczniowski SP w Lipinach zorganizował bożonarodzeniowy kiermasz. Celem akcji była zbiórka pieniędzy na rzecz uczennicy ze szkoły.