27 maja w naszej szkole odbył się XX Powiatowy Konkurs Matematyczny pod hasłem Mistrz Tabliczki Mnożenia. Honorowymi gośćmi jubileuszowych matematycznych zmagań byli: Starosta Chodzieski – Adrian Urbański, przedstawiciel organu prowadzącego - pan Andrzej Zmudziński i Rafał Gimzicki (wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy Margonin) oraz pomysłodawczyni konkursu - pani Elżbieta Piętka.

W rywalizacji o tytuł mistrza wzięło udział dwudziestu sześciu uczniów z klas III i IV z trzynastu szkół podstawowych powiatu chodzieskiego. Uczestnicy musieli wykazać się nie tylko świetną znajomością tabliczki mnożenia, ale również logicznym myśleniem oraz umiejętnością wnioskowania. Komisja konkursowa po sprawdzeniu i ocenie prac przyznała:

Klasa III:

tytuł Mistrza Tabliczki Mnożenia - uczniowi Stanisławowi Wasyłykowi (SP w Zacharzynie)

tytuł I Wicemistrza - uczniowi Hubertowi Łaseckiemu (SP w Szamocinie)

tytuł II Wicemistrza - uczniowi Ksaweremu Chrołowi (SP w Budzyniu).

klasa IV:

tytuł Mistrza Tabliczki Mnożenia otrzymał uczeń Jerzy Fenger (SP nr 1 w Chodzieży)

tytuł I Wicemistrza zdobył Jakub Łukaszczyk (SP w Margoninie)

tytuł II Wicemistrza otrzymała uczennica Hanna Chmura (SP w Szamocinie).

Wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy uznania oraz wartościowe nagrody. Dodatkową atrakcją dla każdego uczestnika był ufundowany przez Burmistrz Miasta i Gminy Margonin całodzienny bilet na zjeżdżalnie wodne na plaży w Margoninie. Dyrektor szkoły - pani Janina Szlufarska podziękowała opiekunom i uczniom, życząc tym ostatnim zapału i chęci do rozwijania matematycznych pasji.