Tegoroczny egzamin ósmoklasistów – ze względu na pandemię – został przeprowadzony w ostatnim tygodniu maja 25-27.05.2021 r. Zdalne nauczanie, które trwało prawie 1,5 roku, z pewnością odcisnęło ogromne negatywne piętno na zdobytych przez uczniów wiadomościach i umiejętnościach,

dlatego pozytywnie zaskoczył tak wysoki wynik uczniów klasy VIII naszej szkoły. Z języka polskiego uzyskali 72%,  kraj 60%. Świetny wynik osiągnęli z matematyki, ponieważ 61% to 14 punktów procentowych wyższy niż ich rówieśnicy z kraju (47%). Nieco słabiej w porównaniu z krajem wypadli z języka angielskiego – 60%, jednak wg statystyk CKE w szkołach wiejskich średnia punktów to 59%. Przed bardzo ważnym sprawdzianem dojrzałości i uporu do osiągnięcia celu stanął jeden z uczniów naszej szkoły, który nie zgadzał się z ilością punktów z egzaminu z języka angielskiego. Jak się okazało – miał słuszność, ponieważ wgląd do pracy zaowocował weryfikacją punktów – z 33 do 91%. To był kolejny, bardzo ważny egzamin dorosłości tego ucznia, a zdał go świetnie!