1 września po dwumiesięcznej przerwie do szkolnych ławek wrócili uczniowie. Z racji pandemii nie była to zwyczajna uroczystość. Rok szkolny uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Lipinach mogli rozpocząć mszą świętą, która odbyła się w miejscowej kaplicy.

Punktualnie o godz. 9.00 zabrzmiał pierwszy dzwonek roku szkolnego 2021/2022 i pani Dyrektor, Janina Szlufarska Kłosek na świeżym powietrzu przed szkołą powitała wszystkich uczniów. Po krótkich informacjach organizacyjnych Dyrektor przypomniała o zasadach bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujących na terenie szkoły. Następnie wszyscy uczniowie przeszli do sal lekcyjnych, by spotkać się z rówieśnikami i wychowawcą.  

Wszyscy mamy nadzieję, że lekcje w ławkach szkolnych będą trwały jak najdłużej i nawet najwięksi zwolennicy zdalnego nauczania wierzą, że lekcje odbywać się będą stacjonarnie.