Popularyzacja znajomości przepisów ruchu drogowego wśród najmłodszych uczniów oraz poprawa bezpieczeństwa na drodze dzieci  to główne cele  projektu chodzieskiej policji Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny, w ramach którego profilaktyk nadkom. Elżbieta Żulewska z Chodzieży i przedstawiciel WORD-u z Piły 5 października spotkali się z uczniami klasy I naszej szkoły.

W trakcie spotkania najmłodsi poznali podstawowe zasady obowiązujące w ruchu drogowym, dowiedzieli się, na jakie zagrożenia są narażeni jako piesi uczestnicy ruchu drogowego i jak się przed nimi chronić. Dzięki przeprowadzonemu przez gości eksperymentowi, dzieci zobaczyły, że pieszy poruszający się po ciemnej drodze bez odblasków, jest praktycznie niewidoczny dla kierowcy. Aby byli widoczni i bezpieczni w nadchodzącym okresie jesienno - pierwszoklasiści otrzymali upominki - odblaski i odblaskowe woreczki.