14 października był dniem wyjątkowym dla uczniów, nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lipinach. W tym dniu, wszyscy z zachowaniem reżimu sanitarnego spotkali się w szkolnej hali sportowej, aby uczcić Dzień Papieski, towarzyszyć pierwszoklasistom podczas ślubowania oraz uhonorować nauczycieli i pracowników szkoły w Dniu Edukacji Narodowej.


Uroczystości rozpoczął montaż słowno - muzyczny, który nawiązywał na nauk patrona szkoły i hasła XXI Dnia Papieskiego Nie lękajcie się! - słów, które Jan Paweł II wypowiedział w homilii mszy inaugurującej jego pontyfikat. Następnie ks. Mateusz Rosiński podsumował szkolną zbiórkę na Fundację Nowego Tysiąclecia wspierającą zdolnych, młodych ludzi, pochodzących z niezamożnych rodzin. Podziękował uczniom szczególnie zaangażowanym w kwestę. Obchody Dnia Papieskiego zakończono złożeniem kwiatów pod tablicą upamiętniającą nadanie szkole imienia.
Szczególnie ważny był ten dzień dla najmłodszych uczniów szkoły i ich wychowawczyni. Dzieci po wykazaniu się solidną wiedzą: o wzorowym zachowaniu i przygotowaniu do szkoły, Ojczyźnie, patronie oraz zaprezentowaniu umiejętności muzycznych i tanecznych usłyszały zasłużony werdykt - egzamin zdany, takich pierwszaków chętnie witamy! Po tym nastąpił akt ślubowania. Maluchy z powagą obiecały: kochać Ojczyznę, strzec honoru i dobrego imienia szkoły oraz wymagać od siebie, nawet gdyby inni od nich nie wymagali. Następnie zabrała głos dyrektor szkoły Janina Szlufarska - Kłosek, która wyjaśniła maluchom na czym polega zwyczaj pasowania i do czego zobowiązuje ceremonia. Czerwonym ołówkiem dokonała symbolicznego aktu pasowania i stwierdziła, że od teraz są pełnoprawnymi członkami szkolnej społeczności. Uczniowie na pamiątkę otrzymali Dyplom Pasowania na Ucznia i swój pierwszy ważny dokument - legitymację szkolną.
Następnie dyrektor szkoły mówiła o trudnej, ale jakże ważnej i pięknej pracy nauczyciela. Podziękowała wszystkim pedagogom i pracownikom szkoły za trud i zaangażowanie. Życzyła wielu sił, zdrowia i wytrwałości w tym wyjątkowo trudnym czasie.
Na zakończenie uczniowie klasy ósmej przedstawili krótką, humorystyczną scenkę - relację ze szkoły, która wywołała uśmiech na wielu twarzach. Szkolny reporter rozmawiał z nauczycielką, która, już we wrześniu marzyła o wakacjach. Panią woźną tęskniącą za wakacyjną ciszą i porządkiem, samochwałą, skarżypytą i Stasiem torreadorem, u którego w zeszycie od polskiego roiło się od byków.
Spotkanie zakończyło się życzeniami, kwiatami oraz perfekcyjnie wykonanym tańcem belgijka.