7 października najstarsi uczniowie Szkoły Podstawowej w Lipinach uczestniczyli w targach promujących lokalny rynek pracy oraz upowszechnienie kształcenia zawodowego, w tym dualnego. Uczniowie podczas warsztatów mogli poznać tajniki wielu zawodów, o których dotychczas posiadali szczątkowe informacje.

Uważność słuchania oraz skupienie na przekazywanych informacjach zaowocowało dobrymi wynikami

Uczniowie podkreślali zasadność takich spotkań już na początku roku, ponieważ daje to im możliwość przemyślenia swojej dalszej edukacji i obrania optymalnej drogi zawodowej.