19 kwietnie Warszawa oraz Muzeum POLIN uroczyście obchodziło 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Tego dnia w stolicy rozdawano żółte żonkile na znak pamięci walki o godne życie, ale też o godną śmierć. Również uczniowie Szkoły Podstawowej w Lipinach przyłączyli się do akcji „Żonkil” i tego dnia członkowie koła polonistycznego przygotowali papierowe żonkile, które przyczepiali wchodzącym do szkoły.

Na każdej lekcji w klasach 5-8 przeprowadzono pogadankę o wydarzeniach sprzed 80 lat. Uczniowie koła polonistycznego obejrzeli również film animowany „Zdążyć przed Panem Bogiem”, który powstał z okazji tej rocznicy. 

Każda rozmowa o wojnie, o eksterminacji jest trudnym tematem, jednak uczniowie wykazali się niezwykłą powagą i dojrzałością. Odpowiedzi do zadań były przemyślane i mądre.