I w tym roku zgodnie z tradycją Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lipinach w Tłusty Czwartek uczniowie mogli bawić się do woli i bezkarnie zajadać tradycyjnymi pączkami. Dyrektor szkoły i nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej dla swoich wychowanków zorganizowały zabawy i tańce przy muzyce. Zabawy przebiegały zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego. Już od samego rana do szkoły wchodziły uradowane dziewczyny i uśmiechnięci chłopcy. Wszyscy w przepięknych i kolorowych strojach. Były: królewny, pszczółki, myszki, Indianki oraz żołnierze, strażacy, kotki, sportowcy i policjanci, którzy podczas przerw międzylekcyjnych na szkolnych korytarzach ochoczo bawili się przy ulubionych przebojach. Udowodnili, że nawet w tych innych czasach dzieci mogą się bawić i cieszyć, bo doskonała muzyka i fantastyczna atmosfera sprzyjały dobrej zabawie. Do organizatorek dołączyła się niezawodna Rada Rodziców, która ufundowała dla dzieci tłustoczwartkowe słodkości.