WYMIANA POCZTÓWKOWA

W dzisiejszych czasach pisanie listów i wysyłanie pocztówek odchodzi do lamusa. W erze komputerów i Internetu mało atrakcyjne szczególnie dla młodego pokolenia jest tradycyjny sposób porozumiewania. Z inicjatywy wychowawczyni J.Gallas uczniowie klasy II w Lipinach biorą udział w wymianie pocztówkowej z uczniami klas II z całej Polski.

DZIEŃ PATRONA

Uroczystość Dnia Patrona w Szkole Podstawowej w Lipinach rozpoczęła się Eucharystią koncelebrowaną przez protonotariusza apostolskiego – ks. prof. dr. hab. Jerzego Stefańkiego. Uczestniczyli w niej zarówno nauczyciele i uczniowie szkoły oraz zaproszeni goście. Już podczas Mszy okazało się, że honorowy gość – ks. Stefański – jest skarbnicą anegdot związanych z patronem szkoły.

MATEMATYCZNE POTYCZKI

30 maja w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lipinach odbył się XVII Powiatowy Konkurs Matematyczny pod hasłem Mistrz Tabliczki Mnożenia. W konkursie wzięło udział dwudziestu uczniów z klas III i IV szkół podstawowych powiatu chodzieskiego. Uczniowie musieli wykazać się nie tylko świetną znajomością tabliczki mnożenia, ale również logicznym myśleniem oraz umiejętnością wnioskowania.