Pod takim hasłem odbyło się spotkanie uczniów klasy I z Lipin z p. nadkomisarz Elżbietą Żulewską z Komendy Powiatowej Policji i p. Ireneuszem Michniakiem z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile.

Głównym celem tego spotkania było propagowanie przepisów bezpieczeństwa, przygotowanie dzieci do właściwego zachowania w czasie drogi do i ze szkoły. Przede wszystkim goście zachęcali do noszenia odblasków, dzięki którym dzieci będą widoczne dla kierowców w okresie jesienno-zimowym. Uczniowie pod okiem specjalistów ćwiczyli prawidłowe przechodzenie przez jezdnię. Najwięcej emocji sprawiło im patrzenie w tubę. Okazało się, że dostrzegli tylko postać z odblaskiem. Na zakończenie uczniowie otrzymali elementy odblaskowe ufundowane przez WORD w Pile.