Dopiero w tym roku szkolnym uczniowie kl. II Szkoły Podstawowej w Lipinach mogli zostać pasowani na pełnoprawnych czytelników biblioteki szkolnej.

Choć w bibliotece byli niejednokrotnie, to jednak oficjalne i uroczyste przyjęcie w poczet czytelników odbyło się w miesiącu Bibliotek Szkolnych. Uczniowie podczas rebusów i zagadek czytelniczych wykazywali się bardzo bogatą wiedzą dotyczącą znajomość baśni i literatury dla dzieci. Zarówno przed bibliotekarzem, jak i wychowawcą złożyli ślubowanie dotyczące dbania o książki i wykazali chęć korzystania ze zbiorów. Mimo znacznych obostrzeń związanych z kwarantanną, częstość wypożyczeń jest znacząca, a nowi czytelnicy nie czują się zniechęceni.