W marcu w szkole w Lipinach miały miejsce same przyjemne uroczystości. Podczas zajęć świetlicowych przygotowywano dekoracje na gazetkę z okazji Dnia Kobiet i skarpetkowe medale na Bieg Kolorowej Skarpetki.

W tym celu uczniowie z różnych klas uczyli się korzystać z laminarki. Podczas zajęć rewalidacyjnych natomiast korzystano z piekarnika, dzięki któremu uczniowie nabywają umiejętności potrzebne w życiu codziennym. Wszystkie te urządzenia szkoła otrzymała dzięki programowi #Laboratoria Przyszłości.