Aktywne słuchanie muzyki w koncepcji Batii Strauss, to niezwykle atrakcyjna metoda wprowadzania dziecka w świat różnych gatunków muzyki.


Na lekcjach muzyki uczniowie klasy szóstej wykorzystywali sprzęt muzyczny pozyskany w ramach projektu #Laboratoria Przyszłości. Uczniowie tańczyli i śpiewali używając z mikrofonów bezprzewodowych, kolumn i miksera.
Sprzęt okazał się również bardzo pomocny, podczas prób przed występami artystycznymi na sali gimnastycznej.