Nasza szkoła zakwalifikowała się do udział w pilotażowym programie MEN i MON „Edukacja z wojskiem”. Uczniowie klasy 7 i 6 22 maja uczestniczyli w zajęciach przygotowanych przez żołnierzy z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, mających na celu podniesienie świadomości bezpieczeństwa i kształtowania podstawowych nawyków i umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych.

Program ten to odpowiedź na współczesne potrzeby, wyzwania oraz zagrożenia związane z bezpieczeństwem.

Pierwszy blok zajęć dotyczył szeroko rozumianego podniesienia świadomości uczniów w obszarze bezpieczeństwa. Kolejny - przeprowadzony już na boisku - dotyczył zasad alarmowania, sposobów szukania i wzywania pomocy, podstaw ewakuacji i schronienia oraz nawyków udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie mogli ćwiczyć z żołnierzami stosowanie pozycji bezpiecznej i RKO. Każdy uczestnik programu – pod czujnym okiem szkoleniowców - praktycznie przećwiczył omówioną wcześniej teorię. Po raz pierwszy uczniowie mieli również kontakt z defibrylatorem, którego zasady zastosowania dokładnie przedstawiła pani porucznik. Ostatnia część szkolenia dotyczyła bezpieczeństwa również tego internetowego. Pani kapral przedstawiła różne możliwości rozwiązania problemu nękania i stalkingu. Wspomniała również o fake newsach i zwróceniu uwagi na zagrożenie płynące z dezinformacji.

Prowadzący przekazali uczestnikom wiedzę i umiejętności w sposób ciekawy, praktyczny i dostosowany do ich wieku. Z pewności powaga munduru oraz rzeczowość zajęć spowoduje, że na długo uczniowie zapamiętają wskazówki przekazane przez przedstawicieli Wojska Polskiego.